تصاویر روز بازگشایی مهر 96
 
 
مراسم بازگشایی * مهر ماه 94  
متن را وارد نمایید
     
 
جشن مهرگان * مهرماه 94  
     
 
  جشن نوروز 94  
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%2094/IMAG1185.jpg                 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif
 
 
جشن نوروز 92
 
 
 
     
 
 
مراسم بازگشایی مدرسه - مهــرماه 92
 
 


http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Gallery/Album/41/20131103020057.JPG   
 
     
 
جشن نیکوکاری
متن را وارد نمایید
 
 
جشنواره غذا * پایه هفتــم * بهمن ماه 92
 
 
 http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Banner%20Images/20140210021754.jpg  


 
     
 
 
شب یلدا * 1392
 
 
   http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Banner%20Images/20140210100129.jpg

 
     
 
 
محفل ادبی شب شعــر
 
 
 
     
 
شب یلدا پاییـز 1393
 
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Banner%20Images/20141228121121.JPG                  http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif
 
 
 
سفره هفت سین فرشتگان *  نوروز 93
 
 
   

 
     
 
 
مراسم بازگشایی مهرماه 93
 
 
 
     
 
 
مراسم برگداشت مولانا * مهر ماه 93
 
 
 
     
 
 
مراسم جشن مهرگان 92
 
 
 
     
 
 
جشن مهرگان مهر ماه 93
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Banner%20Images/20141201012045.JPG         
 
     
 
نقشه سایت