حوزه های برگزاری امتحانات نهائی پیش دانشگاهی در خرداد93
 
 

پایه و رشته

نام حوزه

آدرس و تلفن حوزه

پیش دانشگاهی

علوم تجربی

دبیرستان حضرت زهرا

رئیس حوزه: خانم فریبا ترکمان

خ شهیدمطهری – نرسیده به میرزای شیرازی

88905650

پیش دانشگاهی

ریاضی و فیزیک

ایثارگران حضرت زینب (س)

رئیس حوزه:  خانم زهرا شجیعی

خ طالقانی خ نادری نرسیده به ایتالیا پ9

88951616

 
     
 
نقشه سایت