برنامه ملاقات اولیا با دبیران پایه سوم تجربی دبیرستان * سال تحصیلی 94-93
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2094-93/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20302.png
 
     
 
 
برنامه کلاسهای تابستانی پایه اول دبیرستان
 
 
                         
 
     
 
 
برنامه کلاسهای تابستانی پایه دوم دبیرستان
 
 
 
     
 
 
برنامه امتحانات نهایی خرداد 92 دبیرستان
 
 
اولیاء گرامی ، برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه 92 از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ گردید که رونوشت اصل بخشنامه  حضورتان ارائه می گردد.
این برنامه فقط ویژه پایه سوم دبیرستان می باشد و در کل کشور به صورت هماهنگ برگزار می گردد
و امتحانات پایه های اول و دوم به صورت داخلی برگزار خواهد شد.


 
     
 
 
برنامه کلاسهای تابستانی سوم دبیرستان
 
 
 
 

 
 
     
 
 
برنامه کلاسهای تابستانی پیش دانشگاهی
 
 
 
     
 
 
برنامه کلاسهای تابستانی مجتمع فرشتگان
 
 
 
       

 
 
     
 
 
برنامه هفتگی 94-93 دبیرستان دوره دوم
 
 
لطفا جهت نمایش عکس در سایز بزرگتر ، روی آن کلیک کنید
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%872%2094-93.png
 
 
 
     
 
     
برنامه ملاقات اولیا با دبیران پایه دوم دبیرستان
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2094-93/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%85.png
 
     
 
     
برنامه ملاقات اولیا با دبیران پایه دوم دبیرستان
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2094-93/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%85.png
 
     
 
برنامه ملاقات اولیا با دبیران پایه سوم ریاضی و فیزیک دبیرستان *  سال تجصیلی 94-93
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2094-93/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20301.png
 
برنامه ملاقات اولیا با دبیران پایه سوم ریاضی و فیزیک دبیرستان *  سال تجصیلی 94-93
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2094-93/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20301.png
 
برنامه کلاس های تابستانی متوسطه دوره دوم * 95-94
 
با سلام
اولیا و دانش آموزان عزیز ،
برنامه کلاس های تابستانی سال تحصیلی 95-94 حضورتان ارائه می گردد ، شروع کلاس ها از 5 مرداد ماه می باشد.
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%2095-94/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20-%2095-94.PNG
 
 
 
برنامه هفتگی سال تحصیلی 95-94 * دوره دوم متوسطه فرشتگان
 جهت مشاهده در سایز بزرگتر ، روی برنامه کلیک کنید "
 
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%2095-94/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95-94.gif
 
نقشه سایت