چگونه تست بزنیم ؟
 
   یکی از بهترین روش های آمادگی برای تست زدن در وهله ی اول آن است که پس از خواندن هر مبحث تست های آن مبحث را در زمان مقرر بزنیم. یعنی وقتی درسی را خواندید و خود را آماده دیدید برای خود تست هایی را مشخص و زمانی معین کنید و در آن زمان معین تست ها را بزنید. مثلا اگر برای درس ریاضی ۳۰ تست مشخص کرده اید،.. 
 
چرا عید برای کنکوری ها تعطیل نیست ؟
 
 
 
چگونه در مطالعه و یادگیری موفق شویم؟
 
   

هدفدار بودن ذهن هنگام مطالعه خیلی مهم است. آن قدر كه ما می گوییم: "یا مطالعه نكنید یا قبل از آن برای ایجاد تمركز حواس در مطالعه، هدف خود را تعیین كنید".

 

 هنگامی كه شما در جستجوی یك هدف هستید به اهداف دیگر نیز دست پیدا می كنید.   شاید خیلی از شما نگران باشید كه اگر با یك هدف مشخص و جزیی پیش بروید...  
                                         
 
 
نقشه سایت