برنامه امتحانات میان نوبت اول - پایه سوم راهنمایی
 
 

اولیاء گرامی ، برنامه امتحانات میان نوبت اول حضورتان ارائه می گردد.
لطفا بر مطالعه و حضور فرزند خود در رورهای امتحان ، نظارت کافی را داشته باشید.


 
     
 
نقشه سایت