گزارش آزمایشگاه علوم پایه هفتم * آبان ماه 92
 
 
گزارش آزمایشگاه علوم پایه هفتم * آبان ماه 92

دانش آموزان در تاریخ 92/08/14 همراه دبیر خود (خانم حجازی)  به آزمایشگاه مدرسه رفتند و در آنجا با راهنمایی دبیر، آزمایش های زیر را انجام دادند .

 1- آموزش اندازه گیری وزن اجسام با کمک نیرو سنج

 2- آموزش اندازه گیری جرم چند مکعب چوبی

 3- مشاهده حجم آب - هوا - شکر ، در جرم های مساوی (8 گرم)

 4- با استفاده از سرنگ ثابت می شود که مایع های را نمی توان فشرده کرد اما گازها (هوا) به راحتی فشرده می شود.

 5- مشاهده ذرات ریز قند به کمک ذره بین


http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Gallery/Album/43/20131118102813.JPG 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Gallery/Album/43/20131118102809.JPG
 
 http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Gallery/Album/43/20131118102816.JPG
 http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Gallery/Album/43/20131118102806.JPG
 http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/Gallery/Album/43/20131118102812.JPG

 
     
 
نقشه سایت