تغییر رشته پیش دانشگاهی
 
تغییـــر رشته دوره پیش دانشگاهی

دانش آموزانی که متقاضی تغییر رشته برای ورود به دوره پیش دانشگاهی می باشند، می بایست مراتب را تا پایان تیرماه به مدرسه اطلاع دهند و دروس اختصاصی رشته مورد نظرشان را در شهریور ماه امتحان دهند.


  پیش از دریافت برنامه امتحانی ، ابتدا مواد آزمونی را که می بایست امتحان دهید از صفحه"نحوه ثبت نام " بررسی کنید.                                  
               


 
 
نقشه سایت