آزمایشگاه مجتمع فرشتگان
 
 
آزمایشگاه مجتمع فرشتگان

آزمایشگاه دارای کلیه تجهیزات آزمایشی فیزیک ، شیمی ، زیست و علوم و انواع تشریح می باشد (میکروسکوپ و ..) می باشد

دانش آموزان با راهنمایی مسئول آزمایشگاه و آموزش دبیر مربوطه مراحل مختلف آزمایش یا تشریح را انجام می دهند و در کلیه مراحل مشارکت می کنند.

مشروح فعالیت های انجام شده توسط دبیر مربوطه در دفتر آزمایشگاه ثبت شده و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

 
     
 
نقشه سایت