توصیه هایی برای شب امتحان
 


 توصیه هایی برای قبل از برگزاری امتحان

 

 

* از نحوه طرح سوالات اطلاع داشته باشید. (بررسی نمونه سوالات امتحانات قبلی)

 

* در فرصتی کوتاه ، به مطالبی که قرار است امتحان دهید ، نگاه اجمالی داشته باشید.

 

* خود را با روش برگزاری امتحان (تشریحی ، چهار جوابی یا کامل کردنی) منطبق کنید.

 

* با ورزش، استراحت ، تغذیه مناسب ، آمادگی جسمانی بدن را در نظر بگیرید.

 

* شب امتحان خواب کافی داشته باشید تا سیستم هورمونی بدن دچار اختلال نشود .

 

* هنگام مطالعه برای امتحان از لباس راحت استفاده کنید .

 

* اضطراب مانع تمرکز حواس و یادگیری است ، پس سعی کنید اضطراب نداشته باشید.

 

* صبح زود از خواب بیدار شوید و حتی زودتر به مدرسه بروید .

 

* مطمئن باشید هیچ وسیله ای را جا نگذاشته اید .

 

* در صورت امکان قبل از رفتن به مدرسه ، دوش بگیرید .

 

* از نماز خواندن سر وقت غافل نشوید. بهترین داروی ضد اضطراب و آرامش، یاد خداست * مرور و مطالعه را چند ساعت قبل از امتحان قطع کرده و استراحت کوتاهی داشته باشید .

 

* صبحانه را کامل و در حین آرامش صرف نمایید.

 

* هنگام ورود به مدرسه در موضوع درس زیاد سوال نکنید تا گرفتار اختلال ذهن نشوید .

 

 
نقشه سایت