امتحانات نوبت دوم (خرداد 93) راهنمایی
 
 
 

1- دانش آموزان حتما به زمان شروع امتحانات توجه داشته باشند

2- کلیه امتحانات( به جز ریاضی و زبان انگلیسی پایه هفتم) رأس ساعت 8 صبح شروع خواهند شد بنابراین حتما نیم ساعت قبل از شروع امتحان در مدرسه  حاضر باشید.

3- رعایت کلیه ضوابط انضباطی در طول برگزاری امتحانات الزامی است.

4 – غیبت سر جلسه به منزله صفر می باشد.

5 – آوردن هر نوع جزوه، کتاب درسی و غیر درسی ،کیف بزرگ وکوچک ، لاک غلط گیر ، ماشین حساب ، جامدادی و خودکار قرمز در جلسه امتحان ممنوع می باشد. ازآوردن اشیاء گرانقیمت به مدرسه خوداری کنید.

6– هرگونه تخلف و تقلب در امتحان موجب محرومیت از امتحان مربوطه و نمره انضباطی صفر محسوب می شود.

7 – همراه داشتن کارت شناسائی اجباری است.

8- اولیای محترم زمان برگزاری امتحانات از تردد در مدرسه خودداری فرمائید.

9- پاسخنامه هایی که با مداد نوشته شده باشند تصحیح نخواهند شد. (فقط خودکار مشکی یا آبی)

10- هرآزمونی به هر دلیلی ازطرف دولت لغوشدآن آزمون درآخرامتحانات برگزار می شود


 
نقشه سایت