چگونه درس ریاضی را بخوانیم ؟!

به ادیسون گفتن چی شد ادیسون شدی؟

گفت:


practice practice practice
(تمرین تمرین تمرین)     
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%B4%DA%A9%D9%84%DA%A9%20%D9%88%20%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87/M.M%20(400).png

 

 

روش خوندن دروس ریاضی این طوریه یه فرد خیالی در در نظر بگیری و مسئله ها رو یکی یکی براش حل کنی و توضیح بدی بقدری براش توضیح بدی که برای اون فرد خیالی سوالی در اون مسئله پیش نیاد این جوری هر مسئله مشابه اونو بدهند راحت می تونید حل کنید برای شروع لازمه یه دفتر و خودکار ور دارید و در اون مسئله ها رو برای فرد خیالیت توضیح بدهید
البته این کار در شروع زمان زیادی خواهد برد و بمرور می تونید در زمان کمتر و راحتتر از قبل اون فرد خیالیتو در مورد راه حل مسئله ها قانع کنی

 
 
نقشه سایت