سوالات خرداد ماه 96 با کلید -- پایه سوم دبیرستان  
سوالات و کلید امتحانات خرداد 96 -- پایه سوم دبیرستان
 
     
 
سوالات دی ماه سوم دبیرستان  
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 95- پایه سوم دبیرستان
نام درس تاریخ امتحان
 دینی و زندگی (3+ کلید)docx.pdf 95/10/4
 
     
 
 
Adobe Reader
 
برای مشاهده سوالات و سایر فایلها می بایست برنامه Adobe Reader روی کامپیوتر شما نصب شده باشد.
 
سوالات دی ماه 93 * پایه سوم دبیرستان
 
 
 
 
 
سوالات خرداد ماه 95 با کلید -- پایه سوم دبیرستان  
 
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد 95 -- پایه سوم دبیرستان
 
نام درس تاریخ امتحان
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
سوالات دی ماه 93 * پایه سوم دبیرستان
 
 
سوالات دی ماه 91
 
کلید سوالات دی ماه 91 پایه سوم دبیرستان
 
دانش آموزان عزیز کلید سوالات دی ماه 91 یک ساعت بعد از امتحان برای دانلود روی سایت قرار میگیرد.
کلید سوال در آخرین صفحه بعد از پایان سوالات قرار دارد
 
فیزیک سوم ریاضی با کلید.pdf
 
                   تاریخ امتحان 91/10/02
 
زیست سوم دبیرستان با کلید دی ماه 91.pdf
 
                   تاریخ امتحان 91/10/02
ریاضی سوم تجربی با کلید دی ماه91.pdf
 
   تاریخ امتحان 91/10/04
عربی سوم دبیرستان با کلید دی ماه 91.pdf    تاریخ امتحان 91/10/06

حسابان سوم ریاضی با کلید دی ماه91.pdf

   تاریخ امتحان 91/10/09

فیزیک سوم تجربی با کلید دی ماه91.pdf

   تاریخ امتحان 91/10/09

زمین شناسی سوم تجربی با کلید - دی ماه 91.pdf

   تاریخ امتحان 91/10/11

جبر و احتمال سوم ریاضی با کلید - دی ماه 91.pdf

   تاریخ امتحان 91/10/11

دینی سوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

   تاریخ امتحان 91/10/12

انگلیسی سوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

   تاریخ امتحان 91/10/13

شیمی سوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

   تاریخ امتحان 91/10/17

زبان فارسی سوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

   تاریخ امتحان 91/10/18

ادبیات فارسی سوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf
 


 
 
سوالات خرداد ماه 95 با کلید -- پایه سوم دبیرستان  
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد 95 -- پایه سوم دبیرستان
 
نام درس تاریخ امتحان
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
 
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 94 -- پایه سوم دبیرستان  
     
 
 
سوالات دی ماه 92 * پایه سوم دبیرستان
 
 
سوالات خرداد ماه 94 با کلید -- پایه سوم دبیرستان  
     
 
 
سوالات خرداد ماه 92 -- پایه سوم دبیرستان
 
 
 نام درس
تاریخ امتحـان

تاریخ معاصر سوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf

تاریخ امتحان 92/02/22

 دینی سوم دبیرستان با کلید -- خرداد 92.pdf


دینی مسیحیان سوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf

 تاریخ امتحان 92/02/25

 زیست شناسی سوم تجربی با کلید -- خرداد 92.pdf

 تاریخ امتحان 92/02/28

 حسابان سوم ریاضی با کلید -- خرداد92.pdf

 تاریخ امتحان  92/02/28

 ادبیات فارسی سوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf

 تاریخ امتحان   92/02/30

 جبر سوم رياضي با کليد -- خرداد92.pdf

 تاریخ امتحان  92/03/01

 زمین شناسی سوم تجربی با کلید -- خرداد92.pdf

 تاریخ امتحان  92/03/01

فيزيک سوم تجربي با کليد -- خرداد92.pdf

فیزیک سوم ریاضی با کلید -- خرداد92.pdf
 
تاریخ امتحان  92/03/04
 

 تاریخ امتحان   92/03/06
 
شیمی سوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf

 تاریخ امتحان  92/03/08
 هندسه سوم رياضي با کليد -- خرداد92.pdf

رياضي سوم تجربي با کليد -- خرداد92.pdf


تاریخ امتحان  92/03/11


زبان فارسی سوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf


تاریخ امتحان  92/03/13 
 عربی سوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf
تاریخ امتحان  92/03/18 

 
     
 
 
سوالات خرداد ماه 93 * پایه سوم دبیرستات
 
 
 
     
 
نقشه سایت