سوالات و کلید امتحانات خرداد ماه 97-- پایه هشتم
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد ماه 97-- پایه هشتم
درس تاریخ
قران8.pdf 97/1/3
انشا_8.pdf
97/3/2
ریاضی8.pdf 97/3/5
پیام های آسمان8.pdf 97/3/7
زبان انگلیسی8.pdf 97/3/9
علوم تجربی8.pdf 97/3/13
املاe8.pdf 97/3/20
مطالعات8.pdf 97/3/22
تفکر8.pdf 97/3/23
 
 
 
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 96-- پایه هشتم
 
سوالات و کلید امتحانات دیماه 96 -- پایه هشتم
 
 
 
درج مطلب  
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد ماه 96 -- پایه هشتم
 
 
     
 
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 95 -- پایه هشتم  
سوالات و کلید امتحانات دی ماه 95 -- پایه هشتم
 
نام درس تاریخ امتحان
نگارش 8.pdf 95/10/4
12.pdf ریاضی 95/10/5
1.pdf(عربی) 95/10/7
قرآن سوال و کلید 8.pdf 95/10/8
سوال و کلید 8 علوم.pdf 95/10/11
املا8.pdf 95/10/12
   
   
   
   
 
     
 
سوالات خرداد ماه 95 با کلید -- پایه هشتم  
 
 
 
سوالات و کلید امتحانات خرداد 95 -- پایه هشتم
 
نام درس تاریخ امتحان
پیام های آسمان پایه هشتم باکلید -- خرداد95.pdf 95/02/29
ریاضی هشتم باکلید -- خرداد95.pdf 95/03/01
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
 
سوالات دی ماه 93 * پایه هشتم
 
سوالات دی ماه 94 با کلید -- پایه هشتم  
     
 
 
Adobe Reader
 
 
برای مشاهده سوالات و سایر فایلها می بایست برنامه Adobe Reader روی کامپیوتر شما نصب شده باشد.
 
     
 
 
سوالات دی ماه پایه دوم راهنمایی91
 
 
 
     
 
 
آرشیو سوالات ترم های گذشته
 
 
 
     
 
سوالات خرداد ماه 94 با کلید -- پایه هشتم  
     
 
 
سوالات خرداد ماه 92 -- پایه دوم راهنمایی
 
 
 
     
 
نقشه سایت