آزمایش علوم پایه هشتم * سوختن قند/انحلال پذیری پتاسیم نیترات و نمک
 
روز یکشنبه 24 /94/08 دانش آموزان پایه هشتم به همراه دبیر درس علوم ، سرکار خانم حجازی به آزمایشگاه رفته و آزمایشات زیر را انجام دادند.
 
  1. سوختن قند
  2. مقایسه انحلال پذیری پتاسیم نیترات با نمک
 
عکس های آزمایش و قسمتی از فیلم آزمایش حضورتان ارائه می گردد
 
 
 
 
 
آزمایش علوم پایه هشتم * سوختن قند/انحلال پذیری پتاسیم نیترات و نمک
 
نقشه سایت