به نام خدا
 
به منظور آشنایی هرچه بیشتر دانش اموزان با تاریخ و ادبیات کهن سرزمین خود ، جشن مهرگان ه یکی از جشن های باشکوه ایران باستان می باشد.
در تاریخ 23 مهرماه در کلاس انشا ، با حضور مدیریت مدرسه برگزار گردید.
طی مراسم ، دانش آموزان با تاریخچه جشن و آداب و رسومی که هنگام برگزاری آن انجام می شده آشنا گردیدند.
 
اجرای مراسم جشن مهرگان در مجتمع آموزشی فرشتگان * مهـرماه 94
 
نقشه سایت