برنامه مطالعاتی پیشنهادی پایه اول دبیرستان فرشتگان
 
به نام او
  سلام ،
            فقط چند لحظه  .....
 شما بارها شکست خوردید حتی اگر یادتان نباشد.
اولین باری که سعی کردید راه بروید، افتادید، مگر نه !!!......
اولین باری که سعی کردی شنا کنید، داشتید غرق می شدید!!!!!!
این اولین باره وشکست ها  برای همه ی انسان های روی زمین اتفاق می افتد ....
رمان نویس انگلیسی، جان کریسی، قبل از چاپ 564 کتاب 753 بار اولین اثرش را رد کردند.
بابروت 1330 بار توپ را به خارج از دروازه زد، ولی بالاخره 714 گل به ثمر رسانید.
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87/index.png

نگران تعداد دفعات شکست نباشید نگران دفعاتی باشید

که می توانستید سعی کنید و نکردید. یادتان باشد ........

حتی اگر بارها شکست بخورید هر دفعه یک مرحله به پیروزی نزدیکتر

می شوید

http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87/index.png
 

صحبت های خودمونی یه مشاور تحصیلی

توجه توجه .......

  واقعیت اینه که باید برنامه ریزی کردن رو دیگه خوب خوب یاد بگیری .

  اینی که الان دستته برای  اینه که اگه، هنوز یکم تو برنامه ریزی مشکل داری!!!!!  بتونی یه جورایی با تقلب، از این برنامه یه برنامه ی درست و حسابی بنویسی که کل نمره هات بیست بشه .....

می خوام ببینم می تونی رو دست همه در بیای یا نه .....

 

برو ببینم چی کار می کنی .........

 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87/index.png
 

برنامه مطالعاتی پیشنهادی روزهایی که مدرسه می آیم.

                                                    
برنامه پیشنهادی روز شنبه
 

فعالیت

زمان پیشنهادی

محاسبه ی شخصی

کارهای شخصی روزانه استراحت  و استحمام

از ورود به منزل تاساعت 17

 

مرور درس زبان فارسی و خلاصه نویسی

از 17- 17:35

 

خواندن نماز اول وقت

از 17:45- 18:05

 

مرور درس شیمی وانجام تکالیف آن وخلاصه نویسی

از 18:05 تا18:45

 

استراحت

از 18:45 تا 18:55

 

مرور خلاصه درس فیزیک برای یکشنبه

از 18:55 تا 19:30

 

استراحت

از 19:30 تا 19:45

 

مرور خلاصه درس ریاضی

از 19:45 تا 20:30

 

استراحت، خوردن شام و....

از 20:30 تا 21: 30

 

مرور درس دینی  و  خلاصه نویسی

از 21:30 تا 22

 

مرور درس اجتماعی و خلاصه نویسی  

از 22 تا 22:30

 

خواب  و استراحت روزانه

از 22:30 صبح

 

جمع ساعات مطالعه

حدود 4 ساعت

 

 
 
 
 
 
برنامه پیشنهادی روز یکشنبه
 

فعالیت

زمان پیشنهادی

محاسبه شخصی

کارهای شخصی روزانه استراحت  و استحمام

از ورود به منزل تاساعت 17

 

مرور درس ریاضی ، انجام تکالیف و خلاصه نویسی

از 17- 17:40

 

خواندن نماز اول وقت

از 17:45- 18:05

 

مرور درس فیزک وانجام تکالیف آن وخلاصه نویسی

از 18:05 تا18:45

 

استراحت

از 18:45 تا 19

 

مرور خلاصه درس زبان برای دوشنبه

از 19 تا 19:30

 

استراحت

از 19:30 تا 19:40

 

مرور خلاصه درس زیست برای دوشنبه

از 19:40 تا 20:15

 

استراحت، خوردن شام و....

از 20:15 تا 21: 30

 

مرورخلاصه  درس عربی برای دوشنبه

از 21:30 تا 22

 

مرورخلاصه  درس دینی برای دوشنبه

از 22 تا 22:30

 

خواب  و استراحت روزانه

از 22:30 صبح

 

جمع ساعات مطالعه

3 ساعت و 40 دقیقه

 

 
 
 
 
برنامه پیشنهادی روز دوشنبه
 

فعالیت

زمان پیشنهادی

محاسبه شخصی

کارهای شخصی روزانه استراحت  و استحمام

از ورود به منزل تاساعت 17

 

مرور درس زیست ، انجام تکالیف و خلاصه نویسی

از 17- 17:40

 

خواندن نماز اول وقت

از 17:45- 18:05

 

مرور خلاصه درس ریاضی برای سه شنبه

از 18:05 تا18:45

 

استراحت

از 18:45 تا 18:55

 

مرور درس زبان  وانجام تکالیف آن وخلاصه نویسی

از 18:45 تا 19:15

 

استراحت

از 19:15 تا 19:25

 

مرورخلاصه درس شیمی

برای سه شنبه

از 19:40 تا 20:15

 

استراحت، خوردن شام و....

از 20:15 تا 21: 30

 

مرور درس  عربی  ، انجام تکالیف وخلاصه نویسی

از 21:30 تا 22

 

مرورخلاصه  درس دینی برای سه شنبه

از 22 تا 22:30

 

خواب  و استراحت روزانه

از 22:30 صبح

 

جمع ساعات مطالعه

3 ساعت و 40دقیقه

 

 
 
 
برنامه پیشنهادی روز سه شنبه
 

فعالیت

زمان پیشنهادی

محاسبه شخصی

کارهای شخصی روزانه استراحت  و استحمام

از ورود به منزل تاساعت 17

 

مرور درس ریاضی ، انجام تکالیف و خلاصه نویسی

از 17- 17:40

 

خواندن نماز اول وقت

از 17:45- 18:05

 

مرور خلاصه درس زیست برای چهارشنبه

از 18:05 تا18:45

 

استراحت

از 18:45 تا 18:55

 

مرور درس شیمی  وانجام تکالیف آن وخلاصه نویسی

از 18:55 تا 19:30

 

استراحت

از 19:30 تا 19:40

 

مرور درس زبان ، انجام تکالیف و خلاصه برداری

از 19:40 تا 20:15

 

استراحت، خوردن شام و....

از 20:15 تا 21: 30

 

مرور خلاصه  درس  عربی یا فیزیک  برای چهارشنبه

از 21:30 تا 22

 

مرورخلاصه  درس ادبیات برای چهار شنبه

از 22 تا 22:30

 

خواب  و استراحت روزانه

از 22:30 صبح

 

جمع ساعات مطالعه

3 ساعت و 55 دقیقه

 

 
 
 
برنامه پیشنهادی روز چهارشنبه
 

فعالیت

زمان پیشنهادی

محاسبه شخصی

کارهای شخصی روزانه استراحت  و استحمام

از ورود به منزل تاساعت 17

 

مرور درس زیست ، انجام تکالیف و خلاصه نویسی

از 17- 17:40

 

خواندن نماز اول وقت

از 17:45- 18:05

 

مرور درس ادبیات ، انجام تکالیف و خلاصه نویسی

از 18:05 تا18:45

 

استراحت

از 18:45 تا 18:55

 

مرور درس عربی  وانجام تکالیف آن وخلاصه نویسی

از 18:55 تا 19:30

 

استراحت

از 19:30 تا 19:40

 

مرور درس فیزیک ، انجام تکالیف و خلاصه برداری

از 19:40 تا 20:15

 

استراحت، خوردن شام و....

از 20:15 تا 21: 30

 

خواب  و استراحت روزانه

از 22:30 صبح

 

جمع ساعات مطالعه

 2 ساعت و 30 دقیقه

 

 
 
          خسته نباشید دخترم   تلاشت عالی بود  
 
     
 
نقشه سایت