روزنامه دیواری دانش آموزان پایه هفتم * مهرماه 93 - درس علوم
 
 
دانش آموزان پایه هفتم ، برای درس علوم تعدادی روزنامه دیواری با موضوعات :
 
 
فناوری هسته ای و اثرات زیست محیطی
فناوری پلاستیک
ماشین خورشیدی
فواید و مضرات موبایل
 
تهیه نمودند که تصاویر ان را در زیر مشاهده می نمائید.
 
 
     
 
نقشه سایت