لغت نامه
 

 
 
تبریک تولد
 
 
http://fereshtegan6.sch.ir/Repositary/RadEditor/SentImages/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/%D8%A2%DB%8C%D8%B3%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9.png
 
     
اخبـار آموزش 
 
اطلاعیـــه ها
 
 
توجــــــــــــــه ! اولیا محترم لطفا توجه کنید - مهـــــــــم
طبق نامه ای که از حراست آموزش و پرورش به دستمان رسیده است :  اخیرا گزارش شده که فردی ناشناس با خودرو پژو405 یا آردی ..

قابل توجه دانش آموزان سرویسی
  دانش آموزان عزیز كه جهت رفت و آمد خود از سرویس استفاده می كنید ، چنانچه سرویس شما بیش از 10 دقیقه تاخیر داشت ، می توانید آژانس بگیرید و با ارائه قبض آژانس، هزینه آن را نقدا از مدرسه دریافت نمائید.